bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.11.2020 14:44, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: 13. Modyfikacja nr 2 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 14. Poprawiony Dodatek nr 1 wersja edytowalna

Budowa wiaty magazynowej do czasowego magazynowania odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty