bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Organy Spółki/Prokurenci

Zgromadzenie Wspólników - Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent
Miasta Radomsko

Organem nadzoru jest Rada Nadzorcza w składzie:

Jerzy Słowiński - przewodniczący
Beata Pokora - Wiceprzewodnicząca
Witold Terka - członek
Anita Kucharska - członek
Lucyna Zyberyng - członek

Organem uprawnionym do reprezentacji Spółki jest Zarząd w składzie:
Marek Glądalski - prezes zarządu
Izabela Michnowska - Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Rybczyński - Wiceprezes Zarządu


Prokura samoistnaStronę opublikował: Aleksander Szczygłowski
Stronę opublikowano dnia: 11.06.2021
Podpisał: Maciej Młyńczak
Dokument z dnia: 07.11.2011
Dokument oglądany razy: 9 582