bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.02.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Organy Spółki/Prokurenci

Zgromadzenie Wspólników - Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent
Miasta Radomsko

Organem nadzoru jest Rada Nadzorcza w składzie:

Jerzy Słowiński - przewodniczący
Beata Pokora - Wiceprzewodnicząca
Witold Terka - członek
Anita Kucharska - członek


Organem uprawnionym do reprezentacji Spółki jest Zarząd w składzie:
Marek Glądalski - prezes zarządu
Izabela Michnowska - Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Rybczyński - Wiceprezes Zarządu

Prokurenci:
Aleksy Kuliś
Prokura samoistnaStronę opublikował: Piotr Kurzacz
Stronę opublikowano dnia: 21.02.2020
Podpisał: Maciej Młyńczak
Dokument z dnia: 07.11.2011
Dokument oglądany razy: 8 782