bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.06.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja treści

Majątek spółki

Majątek Spółki według stanu na dzień 31.12.2018r. wynosi 122.161.917,79 zł i obejmuje:

A

AKTYWA TRWAŁE

109.054.617,51

I

Wartości niematerialne i prawne

0.00

II

Rzeczowe aktywa trwałe

106.882.489,51

III

Należności długoterminowe

0.00

IV

Inwestycje długoterminowe

737.000,00

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1.435.128,00

B

AKTYWA OBROTOWE

13.107.300,28

I

Zapasy

2.681.214,94

II

Należności krótkoterminowe

8.305.621,15

III

Inwestycje krótkoterminowe

1.102.899,94

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1.017.564,25Stronę opublikował: Aleksander Szczygłowski
Stronę opublikowano dnia: 18.06.2019
Podpisał: Małgorzata Jasińska
Dokument z dnia: 09.11.2011
Dokument oglądany razy: 6 018