bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.07.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Majątek spółki

Majątek Spółki według stanu na dzień 31.12.2017r. wynosi 120.496.960,20 zł i obejmuje:

A
AKTYWA TRWAŁE 107.827.582,86
I Wartości niematerialne i prawne 8.962,75
II Rzeczowe aktywa trwałe 105.735.564,11
III Należności długoterminowe 0.00
IV Inwestycje długoterminowe 737.000,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1.346.056,00

B
AKTYWA OBROTOWE 12.669.377,34
I Zapasy 2.817.292,70
II Należności krótkoterminowe 7.422.268,91
III Inwestycje krótkoterminowe 1.603.603,49
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 826.212,24Stronę opublikował: Piotr Kurzacz
Stronę opublikowano dnia: 05.07.2018
Podpisał: Małgorzata Jasińska
Dokument z dnia: 09.11.2011
Dokument oglądany razy: 5 611