bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja treści

Organy Spółki/Prokurenci

Zgromadzenie Wspólników - Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent
Miasta Radomsko

Organem nadzoru jest Rada Nadzorcza w składzie:

Jerzy Słowiński - przewodniczący
Stanisław Witaszczyk - wiceprzewodniczący
Witold Terka - członek
Anita Kucharska - członek
Jarosław Kipigroch - członek


Organem uprawnionym do reprezentacji Spółki jest Zarząd w składzie:
Marek Glądalski - prezes zarządu
Izabela Michnowska - Wiceprezes Zarządu

Prokurenci:
Aleksy Kuliś
Prokura samoistnaStronę opublikował: Piotr Kurzacz
Stronę opublikowano dnia: 05.03.2018
Podpisał: Maciej Młyńczak
Dokument z dnia: 07.11.2011
Dokument oglądany razy: 7 295