bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Organizacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. działa na podstawie:
- Aktu przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Radomsku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 grudnia 1997r. z
późniejszymi zmianami,
- Kodeksu Spółek Handlowych,
- Ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996r. (t.j. Dz.U.2017 poz.827)

Organizację wewnętrzną PGK Spółka z o.o. określa Regulamin Organizacyjny
ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony uchwałą nr 1 z dnia 30.09.1998r. przez
Zgromadzenie Wspólników z późniejszymi zmianami.Stronę opublikował: Piotr Kurzacz
Stronę opublikowano dnia: 27.06.2017
Podpisał: Maciej Młyńczak
Dokument z dnia: 07.11.2011
Dokument oglądany razy: 10 431