bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Samochód osobowy Daewoo Nubira 2,0 CDX

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85


ogłasza drugi pisemny przetarg na sprzedaż następującego środka trwałego:
Samochód osobowy Daewoo Nubira 2,0 CDX

a) rok produkcji 2000,
b) silnik: pojemność silnika 1998, moc 133 KM, paliwo: benzyna
c) nadwozie: kombi
d) przebieg: 239 tys. km
e) cena wywoławcza: 1.700 złotych (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset i 00/100).

1) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę w złożonej przez siebie pisemnej ofercie oraz dokonał wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 150 złotych (słownie złotych: sto pięćdziesiąt).


-Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku Bank PEKAO S.A. 36124031321111000029671261 z dopiskiem „kupno samochodu nubira” lub wpłacić w kasie Spółki.


- Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu.

- Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi w wartości nominalnej na podane konto oferenta niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 

-Wadium ulega przepadkowi, jeżeli nabywca wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie 7 dni od przetargu.

2) Oferowana cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej.

3) Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.

4) Ofertę należy składać w sekretariacie PGK Sp. z o.o., Radomsko, ul. Stara Droga 85 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu osobowego”.

5) Termin składania ofert : do 20 października 2015 roku, godzina 1300.

6) Samochód można oglądać na terenie Spółki ul. Stara Droga 85.

7) Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

8) Telefon kontaktowy: Dział Inwestycji, 44 683-06-30 wew. 49 lub 47.

Opublikował: Maciej Młyńczak
Publikacja dnia: 05.10.2015 13:16
Publikacja ostatniej zmiany: 05.10.2015 13:16
Dokument oglądany razy: 1243
Podlega Ustawie