bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rekultywacja zamkniętej kwatery A faza I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w miejscowości Płoszów

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty