bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Samochód osobowy Daewoo Nubira 2,0 CDX

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty


Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85
        ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż następującego środka trwałego:
                           Samochód osobowy Daewoo Nubira 2,0 CDX

a) rok produkcji 2000,
b) silnik: pojemność silnika 1998, moc 133 KM, paliwo: benzyna
c) nadwozie: kombi
d) przebieg: 239 tys. km
e) cena wywoławcza: 2.000 złotych (słownie złotych: dwa tysiące i 00/100),

1) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę w złożonej przez siebie pisemnej ofercie oraz dokonał wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 200 złotych.
 - Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku Bank PEKAO S.A. 36124031321111000029671261 z dopiskiem „kupno samochodu nubira” lub wpłacić w kasie Spółki.
 - Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu.
 - Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi w wartości nominalnej na podane konto oferenta niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 - Wadium ulega przepadkowi, jeżeli nabywca wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie 7 dni od przetargu.
2) Oferowana cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej.
3) Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.
4) Ofertę należy składać w sekretariacie PGK Sp. z o.o., Radomsko, ul. Stara Droga 85 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu osobowego”.
5) Termin składania ofert : do 30 września 2015 roku, godzina 13:00.
6) Samochód można oglądać na terenie Spółki ul. Stara Droga 85.
7) Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
8) Telefon kontaktowy: Dział Inwestycji, 44 683-06-30 wew. 49 lub 47.

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 08.09.2015 13:22
Publikacja ostatniej zmiany: 08.09.2015 13:23
Dokument oglądany razy: 1278
Nie podlega Ustawie