bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty