bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

1. Ogłoszenie o zamówieniu - 2019/S 109-264703

2. SIWZ wraz z załącznikami

3. Pobierz załączniki 1-15

4. Pytania i odpowiedzi

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- Opis lokalizacji obiektu oraz technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów – Załącznik nr 1 do SIWZ.
- Program Funkcjonalno – Użytkowy „Dostawa i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych” – Załączniki nr 2-12 do SIWZ.
- Przedmiary robót – Załączniki nr 13-15 do SIWZ.

5. Pytania i odpowiedzi

6. Pytania i odpowiedzi

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane do publikacji w Dz.U.UE.

10. Ogłoszenie 2019/S 167-408302 o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.UE.

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 07.06.2019 09:52
Publikacja ostatniej zmiany: 30.08.2019 09:58
Dokument oglądany razy: 1353
Podlega Ustawie