bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

1. Ogłoszenie o zamówieniu - 2019/S 077-182847

2. SIWZ wraz z załącznikami

3. Pobierz załączniki 1-15

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- Opis lokalizacji obiektu oraz technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów – Załącznik nr 1 do SIWZ.
- Program Funkcjonalno – Użytkowy „Dostawa i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych” – Załączniki nr 2-12 do SIWZ.
- Przedmiary robót – Załączniki nr 13-15 do SIWZ.

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

6. Ogłoszenie o udzieleniu - unieważnieniu przesłane do publikacji w Dz. Urz. UE

7. Ogłoszenie o udzieleniu - unieważnieniu opublikowane w Dz. Urz. UE

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 18.04.2019 10:18
Publikacja ostatniej zmiany: 29.07.2019 09:41
Dokument oglądany razy: 1026
Podlega Ustawie