bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budowa sektora nr 2 kwatery Składowiska Odpadów w ramach inwestycji: „ Rozbudowa Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w m. Płoszów, gm. Radomsko

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty