bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

1. Ogłoszenie nr 515746-N-2019 z dnia 2019-02-19 r

2. SIWZ wraz załącznikami

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 19.02.2019 12:25
Publikacja ostatniej zmiany: 18.03.2019 12:17
Dokument oglądany razy: 987
Podlega Ustawie