bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa przyczepy ciężarowej rolniczej pojemnika - wozu asenizacyjnego

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku
zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

1. Przyczepy ciężarowej rolniczej pojemnika - wozu asenizacyjnego w ilości 1 szt.


Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym jest złożenie oferty na załączonych drukach (załącznik nr 1), wraz z parafowaniem projektu umowy (załączniki nr 2), najpóźniej do dnia 05.05.2015r do godz. 12:00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na dostawę przyczepy ciężarowej rolniczej pojemnika - wozu asenizacyjnego”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2015r o godz.1210 w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85
 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Aleksander Szczygłowski
Publikacja dnia: 24.04.2015 14:18
Publikacja ostatniej zmiany: 07.05.2015 10:53
Dokument oglądany razy: 1701
Nie podlega Ustawie