bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprzedaż środka trwałego

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85


ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż następującego środka trwałego :


Przerzucarka kompostu PK-23 wydajności min. 350m³/h typu bębnowego

a) rok produkcji 2009

b) cena wywoławcza 4 500,00 złotych (słownie złotych : cztery tysiące, pięćset złotych, 00/100

1. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę w złożonej przez siebie pisemnej ofercie .

2. Oferowana cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej.

3. Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%

4. Oferty należy składać w sekretariacie PGK Sp. z o.o., Radomsko, ul. Stara Droga 85 w zamkniętej kopercie.

5. Termin składania ofert : 30 listopada 2018 roku, godz. 13:00

6. Środki trwałe można obejrzeć na terenie ZUOK-u , Płoszów ,gmina Radomsko, ul. Jeżynowa 40

7. Telefon kontaktowy : 44 682 68 56

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 07.11.2018 11:55
Publikacja ostatniej zmiany: 07.11.2018 11:55
Dokument oglądany razy: 586
Nie podlega Ustawie