bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprzedaż środków trwałych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty


Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85


ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż następujących środków trwałych :


Sito obrotowe SO-1 do przesiewania i segregacji kompostowej masy
a) rok produkcji 2009
b) cena wywoławcza : 20 000 złotych (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych , 00/100)

Przerzucarka kompostu PK-23 wydajności min. 350m³/h typu bębnowego
a) rok produkcji 2009
b) cena wywoławcza 6 000 złotych (słownie złotych : sześć tysięcy złotych, 00/100

1. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę w złożonej przez siebie pisemnej ofercie na dany środek trwały
2. Oferowana cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej.
3. Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%
4. Oferty należy składać w sekretariacie PGK Sp. z o.o., Radomsko, ul. Stara Droga 85 w zamkniętej kopercie.
5. Termin składania ofert : 05 listopada 2018 roku, godz. 13:00
6. Środki trwałe można obejrzeć na terenie ZUOK-u , Płoszów ,gmina Radomsko, ul. Jeżynowa 40
7. Telefon kontaktowy : 44 682 68 56

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 17.10.2018 13:10
Publikacja ostatniej zmiany: 17.10.2018 13:10
Dokument oglądany razy: 623
Nie podlega Ustawie