bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 09.10.2015 07:55 z powodu:

Rozstrzygnięte

Koparka kołowa WARYŃSKI K-406K

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE


Zarząd
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż następującego środka trwałego:

Koparka kołowa WARYŃSKI K-406K
rok produkcji 1989
Stan: technicznie sprawna

Cena wywoławcza: 7000,00 zł netto
(słownie: siedem tysięcy złotych)

1. Oferowana cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00zł, które zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

BANK SPÓŁDZIELCZY RADOMSKO
33 8980 0009 2001 0037 6697 0001

3. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę w złożonej przez siebie pisemnej ofercie.
4. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz oferenta.
5. Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.
6. Ofertę należy składać w sekretariacie PGK Sp. z o.o. Radomsko, ul. Stara Droga 85 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup Koparki WARYŃSKI”
Termin składania ofert – do 01.12.2014r. godzina 13.00.
7. Koparkę można oglądać na terenie Spółki, ul. Stara Droga 85.
8. Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
9. Telefon kontaktowy Zakład Transportu 509 120 244.

W I C E P R E Z E S
Zarządu Spółki
/ — /
Jakub Jędrzejczak

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 07.11.2014 10:17
Publikacja ostatniej zmiany: 07.11.2014 10:17
Dokument oglądany razy: 1479
Podlega Ustawie