bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Drugi pisemny przetarg na sprzedaż środków trwałych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty


Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 8


ogłasza drugi pisemny przetarg na sprzedaż następujących środków trwałych:

1. Samochód asenizacyjny JELCZ, ERA 17G3
a) Sposób wykorzystywania: samochód ciężarowy do wywozu śmieci
b) Rok produkcji 1991
c) poj. silnika 11.100 cm3, moc silnika -149,00 KW , paliwo: ON
d) Nr identyfikacyjny pojazdu: SUJP325BZM0021068
e) przebieg: 69 tys. km
f) cena wywoławcza: 9.350 złotych (słownie złotych: dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt i 00/100).


2. Samochód kontener STAR SMW-200, ERA 79KV
a) Sposób wykorzystywania: samochód ciężarowy, specjalny do wywozu śmieci - bramowiec
b) Rok produkcji 1992;
c) poj. silnika 6.842 cm3, moc silnika: 110,00 KW, paliwo: ON
d) Nr identyfikacyjny pojazdu: 77403
e) przebieg: 153 tys. km
f) cena wywoławcza: 18.615,10 złotych (słownie złotych: osiemnaście tysięcy sześćset piętnaście i 10/100).

3. Samochód specjalistyczny warsztatowy STAR-200 B/KWAT, ERA 18UK
a) Sposób wykorzystywania: samochód ciężarowy, specjalny do wywozu śmieci - bramowiec
b) Rok produkcji 1988;
c) poj. silnika 6.842 cm3, moc silnika: 110,00 KW, paliwo: ON
d) Nr identyfikacyjny pojazdu: 0263858
e) przebieg: 525 tys. km
f) cena wywoławcza: 10.200 złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy dwieście i 00/100).


4. Samochód STAR A-200 typ SK-201 , ERA 8768
a) Sposób wykorzystywania: samochód ciężarowy asenizacyjny - beczka
b) Rok produkcji 1972;
c) poj. silnika 6.842 cm3, moc silnika: 110,00 KW , paliwo: ON
d) Nr identyfikacyjny pojazdu: 79656
e) przebieg: 44 tys. km
f) cena wywoławcza: 18.292,40 złotych (słownie złotych: osiemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa i 40/100).


5. Ciągnik rolniczy kołowy URSUS C-360 (SKŁADAK), PTE 2293
a) Sposób wykorzystywania – pojazd asenizacyjny - beczka
b) Rok produkcji 1995;
c) poj. silnika 3.120 cm3, paliwo: ON
d) Nr identyfikacyjny pojazdu: 515012
e) przebieg: 4.080 mth
f) cena wywoławcza: 7.500,00 złotych (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset złotych i 00/100).


1) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę w złożonej przez siebie pisemnej ofercie na dany pojazd/samochód.
2) Oferowana cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej.
3) Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.
4) Oferty należy składać w sekretariacie PGK Sp. z o.o., Radomsko, ul. Stara Droga 85, w zamkniętej kopercie z dopiskiem zawierającym numer rejestracyjny pojazdu objętego ofertą.
5) Termin składania ofert : 04 luty 2016 roku, godzina 13:00.
6) Pojazdy można oglądać na terenie Spółki przy ul. Stara Droga 85.
7) Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
8) Telefon kontaktowy: Dział Inwestycji, 44 683-06-30 wew. 49 lub 47.

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 21.01.2016 09:42
Publikacja ostatniej zmiany: 21.01.2016 09:42
Dokument oglądany razy: 1353
Nie podlega Ustawie