bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprzedaż środków trwałych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85


ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż następujących środków trwałych:

1. Samochód asenizacyjny JELCZ, ERA 17G3
a) Sposób wykorzystywania: samochód ciężarowy – wóz asenizacyjny – beczka 7,2 m3
b) Rok produkcji: 1991
c) poj. silnika: 11.100 cm3, moc silnika: 149,00 KW , paliwo: ON
d) Nr identyfikacyjny pojazdu: SUJP325BZM0021068
e) przebieg: 69 tys. km
f) inne: brak aktualnego przeglądu technicznego,
g) cena wywoławcza: 11.000 złotych (słownie złotych: jedenaście tysięcy i 00/100).

2. Samochód kontener STAR SMW-200, ERA 79KV
a) Sposób wykorzystywania: samochód ciężarowy, specjalny do wywozu śmieci - bramowiec
b) Rok produkcji 1992;
c) poj. silnika 6.842 cm3, moc silnika: 110,00 KW, paliwo: ON
d) Nr identyfikacyjny pojazdu: 77403
e) przebieg: 153 tys. km
f) inne: brak UDT, przegląd techniczny – aktualny,
g) cena wywoławcza: 26.593 złotych (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy i 00/100).

3. Samochód specjalistyczny warsztatowy STAR-200 B/KWAT, ERA 18UK
a) Sposób wykorzystywania: samochód ciężarowy, specjalny do wywozu śmieci - bramowiec
b) Rok produkcji 1988;
c) poj. silnika 6.842 cm3, moc silnika: 110,00 KW, paliwo: ON
d) Nr identyfikacyjny pojazdu: 0263858
e) przebieg: 525 tys. km
f) inne: brak aktualnego przeglądu technicznego, brak UDT,
g) cena wywoławcza: 12.000 złotych (słownie złotych: dwanaście tysięcy i 00/100).

4. Samochód STAR A-200 typ SK-201 , LWT 8768
a) Sposób wykorzystywania: samochód ciężarowy asenizacyjny – beczka 5,2 m3
b) Rok produkcji 1972;
c) poj. silnika 6.842 cm3, moc silnika: 110,00 KW , paliwo: ON
d) Nr identyfikacyjny pojazdu: 79656
e) przebieg: 44 tys. km
f) inne: brak aktualnego przeglądu technicznego,
g) cena wywoławcza: 26.132 złotych (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści dwa i 00/100).


5. Ciągnik rolniczy kołowy URSUS C-360 (SKŁADAK), Nr Rej. - PTE 2293
a) Rok produkcji 1995;
b) poj. silnika 3.120 cm3, paliwo: ON
c) Nr identyfikacyjny pojazdu: 515012
d) przebieg: 4.080 mth
e) cena wywoławcza: 7.500 złotych (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset i 00/100).

  1. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę w złożonej przez siebie pisemnej ofercie na dany pojazd.
  2. Oferowana cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej.
  3. Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  4. Oferty należy składać w sekretariacie PGK Sp. z o.o., Radomsko, ul. Stara Droga 85, w zamkniętej kopercie z dopiskiem zawierającym numer rejestracyjny pojazdu objętego ofertą.
  5. Termin składania ofert : 14 stycznia 2016 roku, godzina 1300.
  6. Pojazdy można oglądać na terenie Spółki przy ul. Stara Droga 85.
  7. Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
  8. Telefon kontaktowy: Dział Inwestycji, 44 683-06-30 wew. 49 lub 47.
Opublikował: Aleksander Szczygłowski
Publikacja dnia: 28.12.2015 13:20
Publikacja ostatniej zmiany: 28.12.2015 13:20
Dokument oglądany razy: 1787
Nie podlega Ustawie