bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2001r. Nr 112, poz.1198 z późniejszymi zmianami), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji prawnie chronionych).
Wnioski można składać osobiście, przesłać pocztą, faxem, lub pocztą elektroniczną na adres bip@pgk-radomsko.plStronę opublikował: Maciej Młyńczak
Stronę opublikowano dnia: 09.11.2011
Podpisał: Maciej Młyńczak
Dokument z dnia: 07.11.2011
Dokument oglądany razy: 8 994