bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.11.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W PGK Spółka z o.o. w Radomsku sprawy (pisma) są przyjmowane i załatwiane zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną. Pisma dostarczane lub przesyłane na adres Spółki są rejestrowane przez sekretariat w dzienniku korespondencji, a następnie dekretowane przez członków zarządu do właściwych komórek organizacyjnych. Poszczególne komórki organizacyjne załatwiają sprawy przygotowując pisemną odpowiedź, która po podpisaniu przez osoby uprawnione zostaje wysłana do adresata przez sekretariat W sekretariacie można uzyskać informację, do której komórki wewnętrznej skierowana została sprawa do załatwienia. Sprawy są załatwiane bez zbędnej zwłoki.Stronę opublikował: Maciej Młyńczak
Stronę opublikowano dnia: 09.11.2011
Podpisał: Maciej Młyńczak
Dokument z dnia: 07.11.2011
Dokument oglądany razy: 6 109