bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 ( balast posortowniczy ) tj. inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Wersja z dnia: 02.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: 5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wersja z dnia: 25.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: 4. Informacja z otwarcia ofert

Wersja z dnia: 23.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: 3. Pytania i odpowiedzi

Wersja z dnia: 23.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2. SIWZ wraz załącznikami